korzyść

Nutzen m, Vorteil m, (zysk) Profit m

Kto czerpie z tego korzyści?
Wer hat einen Nutzen davon?
veːɐ hat ˈainən ˈnʊtsn daˈfɔn?
Ostatecznie obrócili to na swoją korzyść.
Sie haben es letztendlich zu ihrem Nutzen geändert.
ziː ˈhaːbn εs ˈlεtst|εntlɪç tsuː ˈiːrəm ˈnʊtsn gəˈ|εndɐt
Sąd orzekł na jej korzyść.
Das Gericht hat zu ihrer Gunsten entschieden.
das gəˈrɪçt hat tsuː ˈiːrɐ ˈgʊnstn εntˈʃiːdn
To przemawia na jego niekorzyść.
Das spricht gegen ihn.
das ʃprɪçt ˈgeːgn iːn
Zmieniła się na korzyść.
Sie hat sich zum Besseren verändert.
ziː hat zɪç tsʊm ˈbεsərən fεɐˈ|εndɐt
Czas działa na naszą korzyść.
Die Zeit spielt für uns.
diː tsait ʃpiːlt fyːɐ ʊns
czerpać korzyści z czegoś
profitieren von etw.
profiˈtiːrən