deszcz

Regen m

Zaczął padać deszcz.
Es begann zu regnen.
εs bəˈgan tsuː ˈreːgnən
Zapowiadali przelotne deszcze.
Es wurden Schauer angesagt.
εs ˈvʊrdn ˈʃauɐ ˈangəzaːkt
Z dużej chmury mały deszcz.
Viel Lärm um nichts., Viel Geschrei um wenig Wolle.
fiːl lεrm ʊm nɪçtsˌ fiːl gəˈʃrai ʊm ˈveːnɪç ˈvɔlə
wpaść z deszczu pod rynnę
vom Regen in die Traufe kommen
fɔm ˈreːgn ɪn diː ˈtraufə ˈkɔmən
... rosną jak grzyby po deszczu.
... wachsen wie Pilze aus dem Boden.
... ˈvaksn viː ˈpɪltsə aus deːm ˈboːdn