obraz

Bild n, (malowidło) Gemälde n

Co widzicie na (tym) obrazku?
Was seht ihr auf dem Bild?
vas zeːt iːɐ auf deːm bɪlt?
Jest piękna jak z obrazka.
Sie ist bildschön.
ziː ɪst ˈbɪltʃøːn
Dla waszego obrazu...
Damit Sie sich ein Bild von... machen.
daˈmɪt ziː zɪç ain bɪlt fɔn... ˈmaxn
To wierny obraz...
Das ist ein getreues Abbild von...
das ɪst ain gəˈtrɔyəs ˈapbɪlt fɔn
obrazy Picassa
Bilder von Picasso
ˈbɪldɐ fɔn piˈkaso