pytać (się)

o kogoś/coś fragen nach j-m/etw.

Nie pytaj mnie o to.
Frag mich nicht danach.
fraːk mɪç nɪçt daˈnaːx
Przestań się głupio pytać.
Frag nicht so dumm.
fraːk nɪçt zoː dʊm
Szef o ciebie pytał.
Der Chef fragte nach dir.
deːɐ ʃεf ˈfraːktə naːx diːɐ
Proszę się nie bać pytać.
Haben Sie keine Angst zu fragen.
ˈhaːbn ziː ˈkainə aŋst tsuː ˈfraːgn
Nawet się nie pytaj.
Frag lieber nicht!
fraːk ˈliːbɐ nɪçt!
Nikt cię nie pytał o zdanie.
Niemand hat dich gefragt.
ˈniːmant hat dɪç gəˈfraːkt