wielki

groß

Przykłada do tego wielką wagę.
Er legt großen Wert darauf.
eːɐ leːkt ˈgroːsn veːɐt daˈrauf
To się pisze wielką literą.
Das wird groß geschrieben.
das vɪrt groːs gəˈʃriːbn
Spoczywa na tobie wielka odpowiedzialność.
Eine große Verantwortung liegt auf deinen Schultern.
ˈainə ˈgroːsə fεɐˈ|antvɔrtʊŋ liːkt auf ˈdainən ˈʃʊltɐn
To było wielkie rozczarowanie.
Das war eine große Enttäuschung.
das vaːɐ ˈainə ˈgroːsə εntˈtɔyʃʊŋ
Był to dla niego wielki krok.
Es war ein großer Sprung für ihn.
εs vaːɐ ain ˈgroːsɐ ʃprʊŋ fyːɐ iːn
Jest wielkim fanem...
Er ist ein großer Fan...
eːɐ ɪst ain ˈgroːsɐ fεn