przejść, przechodzić

überqueren, (obok) vorbeigehen, (doświadczyć) erleiden

Przejdź do sedna sprawy.
Komm zur Sache.
kɔm tsuːɐ ˈzaxə
Przejdźmy do innego tematu.
Wechseln wir das Thema.
ˈvεksln viːɐ das ˈteːma
Przeszliśmy na nowy system.
Wir haben zu einem neuen System gewechselt.
viːɐ ˈhaːbn tsuː ˈainəm nɔyən zʏsˈteːm gəˈvεkslt
Przejdźmy się.
Lass uns spazieren gehen.
las ʊns ʃpaˈtsiːrən ˈgeːən
To nie przejdzie przez drzwi.
Es passt nicht durch die Tür.
εs past nɪçt dʊrç diː tyːɐ
Przeszła niepostrzeżenie.
Sie ist unbemerkt vorbeigegangen.
ziː ɪst ˈʊnbəmεrkt foːɐˈbaigəgaŋən
To przeszło wszelkie oczekiwania.
Es hat alle Erwartungen übertroffen.
εs hat ˈalə εɐˈvartʊŋən yːbɐˈtrɔfn
Przechodzisz sam siebie.
Du übertriffst dich selbst.
duː yːbɐˈtrɪfst dɪç zεlpst
Trzy kilometry przeszli w godzinę.
Sie haben drei Kilometer in der Stunde zurückgelegt.
ziː ˈhaːbn drai kiloˈmeːtɐ ɪn deːɐ ˈʃtʊndə tsuˈrʏkgəleːkt
To przejdzie do historii.
Das geht in die Geschichte ein.
das geːt ɪn diː gəˈʃɪçtə ain