żaden

kein, keine

W żadnym wypadku!
Keinesfalls!, Auf keinen Fall!
ˈkainəsfals!ˌ auf ˈkainən fal!
To nie była żadna rewelacja.
Es war nicht gerade umwerfend.
εs vaːɐ nɪçt gəˈraːdə ˈʊmvεrfnt
Nie okazała żadnych emocji.
Sie zeigte keine Emotionen.
ziː ˈtsaiktə ˈkainə emoˈtsioːnən
Nie wywołało to żadnej reakcji.
Es hat keine Reaktion ausgelöst.
εs hat ˈkainə reakˈtsioːn ˈausgəløːst
Nie okazał żadnego zainteresowania.
Er hat kein Interesse gezeigt.
eːɐ hat kain ɪntəˈrεsə gəˈtsaikt
Żaden z nich nie był...
Keiner von ihnen war...
ˈkainɐ fɔn ˈiːnən vaːɐ
za żadne skarby
um nichts in der Welt
ʊm nɪçts ɪn deːɐ vεlt