trzeba

man soll, (jest konieczne) es ist nötig/notwendig

Trzeba, żeby...
Es ist notwendig, dass...
εs ɪst ˈnoːtvεndɪçˌ das
Trzeba to jeszcze poprawić.
Das müsste noch verbessert werden.
das ˈmʏstə nɔx fεɐˈbεsɐt ˈveːɐdn
Tego trzeba doświadczyć.
Das muss man erleben.
das mʊs man εɐˈleːbn
Nie trzeba było!
Das war nicht nötig!
das vaːɐ nɪçt ˈnøːtɪç!
Nie trzeba mu mówić dwa razy.
Das lässt er sich nicht zweimal sagen.
das lεst eːɐ zɪç nɪçt ˈtsvaimaːl ˈzaːgn
Rezerwację trzeba robić z wyprzedzeniem.
Sie müssen das im Voraus reservieren/buchen.
ziː ˈmʏsn das ɪm foˈraus rezεrˈviːrən/ˈbuːxn
Mam wszystko, czego mi trzeba.
Ich habe alles, was ich brauche.
ɪç ˈhaːbə ˈaləsˌ vas ɪç ˈbrauxə
jeśli będzie trzeba
wenn nötig
vεn ˈnøːtɪç