firma

Firma f

Firma splajtowała.
Die Firma hat Bankrott gemacht.
diː ˈfɪrma hat baŋkˈrɔt gəˈmaxt
Doprowadził firmę do bankructwa.
Er hat die Firma ruiniert.
eːɐ hat diː ˈfɪrma ruiˈniːɐt
Firma działa w branży IT.
Die Firma ist in der IT-Branche tätig.
diː ˈfɪrma ɪst ɪn deːɐ aɪˈtiːbrɑ̃ːʃə ˈtεːtɪç
Założył własną firmę.
Er hat seine eigene Firma gegründet.
eːɐ hat ˈzainə ˈaigənə ˈfɪrma gəˈgrʏndət
Gdzie znajduje się siedziba firmy?
Wo befindet sich der Firmensitz?
voː bəˈfɪndət zɪç deːɐ ˈfɪrmənzɪts?
Mogę na niego liczyć, to dobra firma.
Ich kann auf ihn zählen, er ist zuverlässig.
ɪç kan auf iːn ˈtsεːlənˌ eːɐ ɪst ˈtsuːfεɐlεsɪç