pływać

schwimmen

Nie umiem pływać!
Ich kann nicht schwimmen!
ɪç kan nɪçt ˈʃvimən!
Pójdziemy popływać.
Wir gehen schwimmen.
viːɐ ˈgeːən ˈʃvimən
Mięso pływało w sosie chili.
Das Fleisch schwamm in der Chilisoße.
das flaiʃ ʃvam ɪn deːɐ ˈtʃiːlizoːsə
Pływa jak ryba.
Er schwimmt wie ein Fisch.
eːɐ ʃvɪmt viː ain fɪʃ
Spływaj! (odejdź)
Scher dich fort!
ʃeːɐ dɪç fɔrt!