nauczyć

kogoś czegoś beibringen j-m etw. Akk, lehren j-n etw. Akk

Kto cię tego nauczył?
Wer hat es dir beigebracht?
veːɐ hat εs diːɐ ˈbaigəbraxt?
Nauczę cię tego.
Ich bringe es dir bei.
ɪç ˈbrɪŋə εs diːɐ bai
Nauczył mnie jeździć na nartach.
Er hat mir das Skifahren beigebracht.
eːɐ hat miːɐ das ˈʃiːfaːrən ˈbaigəbraxt
Angielski nie jest trudny do nauczenia.
Englisch ist nicht schwer zu lernen.
ˈεŋlɪʃ ɪst nɪçt ʃveːɐ tsuː ˈlεrnən