rozważać

coś überlegen, bedenken etw. Akk

Rozważyliśmy pańską ofertę.
Wir haben Ihr Angebot erwogen.
viːɐ ˈhaːbn iːɐ ˈangəboːt εɐˈvoːgn
Rozważam możliwość...
Ich überlege...zu + Inf..
ɪç yːbɐˈleːgə...
rozważyć wszystkie za i przeciw
Für und Wider abwägen
fyːɐ ʊnt ˈviːdɐ ˈapvεːgn