mylić się

sich irren, sich täuschen

Pomyliłeś się.
Da hast du dich geirrt.
daː hast duː dɪç gəˈɪrt
Mylić się jest rzeczą ludzką.
Irren ist menschlich.
ˈɪrən ɪst ˈmεnʃlɪç
Widzę, że pomyliłem się co do ciebie.
Ich sehe, dass ich mich in dir geirrt habe.
ɪç ˈzeːəˌ das ɪç mɪç ɪn diːɐ gəˈɪrt ˈhaːbə
Musiał mnie pan z kimś pomylić.
Sie verwechseln mich mit jemandem.
ziː fεɐˈvεksln mɪç mɪt ˈjeːmandəm
Pozory mylą.
Der Schein trügt.
deːɐ ʃain tryːkt
Jeśli mnie pamięć nie myli...
Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht...
vεn mɪç main gəˈdεçtnɪs nɪçt tɔyʃt
O ile się nie mylę...
Wenn ich mich nicht irre...
vεn ɪç mɪç nɪçt ˈɪrə
Ludzie często mylą go z innym...
Man verwechselt ihn oft mit anderen...
man fεɐˈvεkslt iːn ɔft mɪt ˈandərən
Mogę się mylić...
Vielleicht irre ich mich...
fiˈlaiçt ˈɪrə ɪç mɪç