właśnie

gerade, eben

Właśnie o tobie rozmawiamy.
Wir sprechen gerade über dich.
viːɐ ˈʃprεçn gəˈraːdə ˈyːbɐ dɪç
Właśnie wróciłem.
Ich bin gerade (erst) zurückgekommen.
ɪç bɪn gəˈraːdə (eːɐst) tsuˈrʏkgəkɔmən
Właśnie, że nie!
Eben nicht!, Ganz im Gegenteil!
ˈeːbn nɪçt!ˌ gants ɪm ˈgeːgntail!
Wyglądałem właśnie przez okno.
Ich habe gerade aus dem Fenster geschaut.
ɪç ˈhaːbə gəˈraːdə aus deːm ˈfεnstɐ gəˈʃaut
Jesteś w samą porę, właśnie zaczęliśmy.
Du kommst zur rechten Zeit, wir haben gerade angefangen.
duː kɔmst tsuːɐ ˈrεçtn tsaitˌ viːɐ ˈhaːbn gəˈraːdə ˈangəfaŋən
Właśnie to powiedział.
Er hat es gerade gesagt.
eːɐ hat εs gəˈraːdə gəˈzaːkt
Dlaczego właśnie ja?
Warum gerade ich?
vaˈrʊm gəˈraːdə ɪç?
A właśnie, że tam pójdę!
Und zum Trotz gehe ich hin!
ʊnt tsʊm trɔts ˈgeːə ɪç hɪn!