wyjść

1(opuścić miejsce) (hin)ausgehen, (her)auskommen

Już wyszedł do pracy.
Er ist schon zur Arbeit gegangen.
eːɐ ɪst ʃoːn tsuːɐ ˈarbait gəˈgaŋən
Wyszła przed godziną.
Sie ist vor einer Stunde weggegangen.
ziː ɪst foːɐ ˈainɐ ˈʃtʊndə ˈvεkgəgaŋən
Zanim wyjdziesz, zgaś światło.
Mach das Licht aus, bevor du weggehst.
max das lɪçt ausˌ bəˈfoːɐ duː ˈvεkgeːst
Proszę wyjść!
Gehen Sie bitte weg!
ˈgeːən ziː ˈbɪtə vεk!
Nie chciał wyjść.
Er hat sich geweigert, wegzugehen.
eːɐ hat zɪç gəˈvaigɐtˌ ˈvεktsugeːən
Wyjdź na świeże powietrze.
Geh an die frische Luft.
geː an diː ˈfrɪʃə lʊft
Słońce wyszło zza chmur.
Die Sonne ist durch die Wolken gebrochen.
diː ˈzɔnə ɪst dʊrç diː ˈvɔlkn gəˈbrɔxn
Wyjdziesz za mnie?
Willst du mich heiraten?
vɪlst duː mɪç ˈhairaːtn?
Wyszło na jaw, że...
Es hat sich gezeigt, dass...
εs hat zɪç gəˈtsaiktˌ das
Wyszedłem z formy.
Ich bin aus der Übung.
ɪç bɪn aus deːɐ ˈyːbʊŋ
To już wyszło z mody.
Es ist nicht mehr modern.
εs ɪst nɪçt meːɐ moˈdεrn
Wyszedł nam na spotkanie.
Er ist uns entgegengekommen.
eːɐ ɪst ʊns εntˈgeːgngəkɔmən
Wyjdziesz z tego. (z choroby itp.)
Du wirst es überwinden.
duː vɪrst εs yːbɐˈvɪndn
Wyszedł na tchórza.
Er hat sich als Feigling erwiesen.
eːɐ hat zɪç als ˈfaiklɪŋ εɐˈviːzn
Nie mogę wyjść ze zdumienia.
Ich komme aus dem Staunen nicht heraus.
ɪç ˈkɔmə aus deːm ˈʃtaunən nɪçt hεˈraus

2(udać się) gelingen, gut ausfallen, klappen

To nie wyjdzie.
Das wird nicht klappen.
das vɪrt nɪçt ˈklapn
Nie wyszło to tak, jak planowałem.
Es ist nicht nach meiner Vorstellung gelaufen.
εs ɪst nɪçt naːx ˈmainɐ ˈfoːɐʃtεlʊŋ gəˈlaufn
Zdjęcia wyszły ładnie.
Die Fotos sind gut gelungen.
diː ˈfoːtos zɪnt guːt gəˈlʊŋən
Na jedno wychodzi.
Das ist Jacke wie Hose.
das ɪst ˈjakə viː ˈhoːzə