wy

ihr

Wy o tym nie wiecie?
Ihr wisst das nicht?
iːɐ vɪst das nɪçt?
Wyślemy to do was.
Wir schicken es Ihnen.
viːɐ ˈʃɪkn εs ˈiːnən
Jaka jest u was teraz pogoda?
Wie ist das Wetter bei euch?
viː ɪst das ˈvεtɐ bai ɔyç?
Czy to się stało u was (w domu)?
War das bei euch (zu Hause)?
vaːɐ das bai ɔyç (tsuː ˈhauzə)paradɔnˈtoːzə
Jadę z wami.
Ich fahre mit.
ɪç ˈfaːrə mɪt
Mogę się z wami zabrać?
Darf ich mitfahren?
darf ɪç ˈmɪtfaːrən?