według

nach, gemäß

Wszystko idzie według planu.
Alles geht/verläuft nach Plan., Alles läuft wie geplant., Alles läuft nach Plan/planmäßig.
ˈaləs geːt/fεɐˈlɔyft naːx plaːnˌ ˈaləs lɔyft viː gəˈplaːntˌ ˈaləs lɔyft naːx plaːn/ˈplaːnmεːsɪç
Posegreguj to według wielkości.
Sortiere es nach der Größe.
zɔrˈtiːrə εs naːx deːɐ ˈgrøːsə
Według ostatnich wiadomości...
Nach neusten/letzten Meldungen...
naːx ˈnɔystn/ˈlεtstn ˈmεldʊŋən
Według moich obliczeń...
Nach meinen Berechnungen...
naːx ˈmainən bəˈrεçnʊŋən