jechać

fahren

Dlaczego nie pojedziecie metrem?
Warum fahrt ihr nicht mit der U-Bahn?
vaˈrʊm faːɐt iːɐ nɪçt mɪt deːɐ ˈuːbaːn?
Pojadę stopem.
Ich fahre per Anhalter.
ɪç ˈfaːrə pεr ˈanhaltɐ
Już jedzie mój/nasz pociąg.
Mein/Unser Zug kommt schon.
main/ˈʊnzɐ tsuːk kɔmt ʃoːn
Pojadę samochodem.
Ich fahre mit dem Auto.
ɪç ˈfaːrə mɪt deːm ˈauto
Dokąd jedziecie (na urlop)?
Wohin fahrt ihr (in den Urlaub)?
voˈhin faːɐt iːɐ (ɪn deːn ˈuːɐlaup)paradɔnˈtoːzə
Jedziemy na narty.
Wir gehen Ski fahren.
viːɐ ˈgeːən ʃiː ˈfaːrən
Jedź ostrożnie!
Fahre vorsichtig!
ˈfaːrə ˈfoːɐzɪçtɪç!
Jechała co najmniej sto na godzinę.
Sie ist mindestens hundert gefahren.
ziː ɪst ˈmɪndəstns ˈhʊndɐt gəˈfaːrən
jechać na gapę
schwarzfahren
ˈʃvartsfaːrən