większy

größer

Im większy, tym lepszy.
Je größer, desto besser.
jeː ˈgrøːsɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
Który jest największy?
Welcher ist der größte?
ˈvεlçɐ ɪst deːɐ ˈgrøːstə?
Nie życzyłbym tego nawet największemu wrogowi.
Das würde ich nicht mal meinem größten Feind wünschen.
das ˈvʏrdə ɪç nɪçt maːl ˈmainəm ˈgrøːstn faint ˈvʏnʃn
Piwo cieszy się większą popularnością wśród mężczyzn.
Das Bier ist vor allem bei Männern beliebt/angesagt.
das biːɐ ɪst foːɐ ˈaləm bai ˈmεnɐn bəˈliːpt/ˈangəzaːkt
Większej powodzi nie pamiętają najstarsi mieszkańcy.
Das ist das schlimmste Hochwasser seit Menschengedenken.
das ɪst das ˈʃlɪmstə ˈhoːxvasɐ zait ˈmεnʃngədεŋkn
... jest dwa razy większy od...
... er ist zweimal so groß wie...
... eːɐ ɪst ˈtsvaimaːl zoː groːs viː