znaczyć

1(oznaczać) bedeuten, heißen

To przecież nic nie znaczy.
Das hat nichts zu bedeuten.
das hat nɪçts tsuː bəˈdɔytn
W dosłownym/wolnym tłumaczeniu to znaczy...
Wörtlich/Frei übersetzt bedeutet es...
ˈvœrtlɪç/frai yːbɐˈzεtst beˈdɔytət εs
A więc to znaczy, że...
Das bedeutet also, dass...
das beˈdɔytət ˈalzoˌ das

2(mieć wartość) bedeuten

Dużo znaczył w firmie.
In der Firma war er jemand., In der Firma hat er eine einflussreiche Stellung gehabt.
ɪn deːɐ ˈfɪrma vaːɐ eːɐ ˈjeːmantˌ ɪn deːɐ ˈfɪrma hat eːɐ ˈainə ˈainflʊsraiçə ˈʃtεlʊŋ gəˈhaːpt
każdy, kto coś znaczy (w jakieś dziedzinie itp.)
jeder, der etwas bedeutet
ˈjeːdɐˌ deːɐ ˈεtvas beˈdɔytət