racja

Recht n

Musiałem mu przyznać rację.
Ich musste ihm Recht geben.
ɪç ˈmʊstə iːm rεçt ˈgeːbn
Obawiam się, że ma rację.
Ich fürchte, er hat Recht.
ɪç ˈfʏrçtəˌ eːɐ hat rεçt
W zasadzie masz rację.
Du hast im Grunde genommen Recht.
duː hast ɪm ˈgrʊndə gəˈnɔmən rεçt
... co dowodzi tylko, że ma rację.
... was nur beweist, dass er Recht hat.
... vas nuːɐ bəˈvaistˌ das eːɐ rεçt hat