przestrzegać

czegoś beachten, befolgen etw. Akk

Musicie przestrzegać reguł.
Sie müssen die Regeln befolgen.
ziː ˈmʏsn diː ˈreːgln bəˈfɔlgn
Proszę przestrzegać zasad.
Bitte beachten Sie die Regeln.
ˈbɪtə bəˈ|axtn ziː diː ˈreːgln
Przestrzegał mnie przed tym.
Er hat mich davor gewarnt.
eːɐ hat mɪç daˈfoːɐ gəˈvarnt
przestrzegać prawa
sich an die Gesetze halten
zɪç an diː gəˈzεtsə ˈhaltn