stać się

1werden

Stałem się ofiarą...
Ich bin zum Opfer... geworden.
ɪç bɪn tsʊm ˈɔpfɐ... gəˈvɔrdn
Stało się już zwyczajem, że...
Es wurde zur Gewohnheit, dass...
εs ˈvʊrdə tsuːɐ gəˈvoːnhaitˌ das
... stał się modny.
... ist in die Mode gekommen.
... ɪst ɪn diː ˈmoːdə gəˈkɔmən

2(przydarzyć się) geschehen, passieren

Stało się.
Es ist nun einmal geschehen.
εs ɪst nuːn ˈainmaːl gəˈʃeːən
Stało się coś?
Ist was passiert?
ɪst vas paˈsiːɐt?
Jak to się stało?
Wie ist es passiert?
viː ɪst εs paˈsiːɐt?
Nic ci się nie stało?
Bist du in Ordnung?
bɪst duː ɪn ˈɔrdnʊŋ?
Zachowywał się, jakby się nic nie stało.
Er tat so, als wäre nichts passiert.
eːɐ taːt zoːˌ als ˈvεːrə nɪçts paˈsiːɐt