przyznać się

do czegoś gestehen etw. Akk, (zgodzić się) zugeben

Przyznał się do pięciu morderstw.
Er hat fünf Morde gestanden.
eːɐ hat fʏnf ˈmɔrdə gəˈʃtandn
Dobrze, przyznaję się!
Na gut, ich gebe es zu!
na guːtˌ ɪç ˈgeːbə εs tsuː!
Przyznała się do uzależnienia od narkotyków.
Sie hat ihre Drogenabhängigkeit gestanden.
ziː hat ˈiːrə ˈdroːgn|aphεŋɪçkait gəˈʃtandn
Przyznał się do winy. (przed sądem)
Er hat gestanden.
eːɐ hat gəˈʃtandn
Przyznałem się do błędu.
Ich habe meinen Fehler eingesehen.
ɪç ˈhaːbə ˈmainən ˈfeːlɐ ˈaingəzeːən