zaproszenie

Einladung f

Przyszedł na imprezę bez zaproszenia.
Er kam zu der Party ohne Einladung.
eːɐ kaːm tsuː deːɐ ˈpaːɐti ˈoːnə ˈainlaːdʊŋ
Przyjęli nasze zaproszenie/Nie przyjęli naszego zaproszenia na...
Sie haben unsere Einladung zu... angenommen/abgelehnt.
ziː ˈhaːbn ˈʊnzərə ˈainlaːdʊŋ tsuː... ˈangənɔmən/ˈapgəleːnt