odezwać się

reden, sagen (rozlec się) ertönen, (skontaktować się) sich melden

Odezwij się do mnie!
Melde dich bei mir!
ˈmεldə dɪç bai miːɐ!
Od tygodnia się nie odzywa.
Er hat sich bei mir seit einer Woche nicht gemeldet.
eːɐ hat zɪç bai miːɐ zait ˈainɐ ˈvɔxə nɪçt gəˈmεldət
Nie bój się odezwać.
Hab keine Angst dich zu Wort zu melden.
haːp ˈkainə aŋst dɪç tsuː vɔrt tsuː ˈmεldn
W oddali odezwały się dzwony.
In der Ferne erklangen Glocken.
ɪn deːɐ ˈfεrnə εɐˈklaŋən ˈglɔkn
Ból znowu się odzywa.
Der Schmerz meldet sich schon wieder.
deːɐ ʃmεrts ˈmεldət zɪç ʃoːn ˈviːdɐ
Jak śmiesz tak się do mnie odzywać!
Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden?
viː kanst duː εs ˈvaːgnˌ zoː mɪt miːɐ tsuː ˈreːdn?
Odezwij się po powrocie.
Melde dich, wenn du zurück bist.
ˈmεldə dɪçˌ vεn duː tsuˈrʏk bɪst
Odezwij się!
Sag doch was!
zaːk dɔx vas!