pokonać

besiegen, schlagen

Pokonał wszystkich przeciwników.
Er hat alle Gegner besiegt.
eːɐ hat ˈalə ˈgeːgnɐ bəˈziːkt
Nigdy nie został pokonany.
Er wurde nie besiegt.
eːɐ ˈvʊrdə niː bəˈziːkt
Arsenal pokonał Barcelonę.
Arsenal hat Barcelona geschlagen.
arzeˈnaːl hat bartseˈloːna gəˈʃlaːgn
Całą trasę pokonała pieszo.
Sie hat die ganze Strecke zu Fuß zurückgelegt.
ziː hat diː ˈgantsə ˈʃtrεkə tsuː fuːs tsuˈrʏkgəleːkt
Musisz pokonać lęk przed lataniem.
Du musst deine Angst vorm Fliegen überwinden.
duː mʊst ˈdainə aŋst foːɐm ˈfliːgn yːbɐˈvɪndn
Pokonałem chorobę.
Ich habe die Krankheit überwunden.
ɪç ˈhaːbə diː ˈkraŋkhait yːbɐˈvʊndn
Pokonali wielką odległość.
Sie haben eine lange Strecke bewältigt.
ziː ˈhaːbn ˈainə ˈlaŋə ˈʃtrεkə bəˈvεltɪçt