lewy

link

W lewo zwrot!
Links um!
lɪŋks ʊm!
Ma dwie lewe ręce.
Er hat zwei linke Hände.
eːɐ hat tsvai ˈlɪŋkə ˈhεndə
Ma lewe dokumenty.
Er hat falsche Papiere.
eːɐ hat ˈfalʃə paˈpiːrə
samochód z kierownicą po lewej stronie
ein Auto mit Linkssteuerung
ain ˈauto mɪt ˈlɪŋksʃtɔyərʊŋ
wstać z łóżka lewą nogą
mit dem linken Bein aufstehen
mɪt deːm ˈlɪŋkn bain ˈaufʃteːən