przeprowadzić

umziehen, (zrealizować) (durch)führen, verwirklichen

Przeprowadziła się na jego życzenie.
Auf seinen Wunsch ist sie umgezogen.
auf ˈzainən vʊnʃ ɪst ziː ˈʊmgətsoːgn
Zostaną przeprowadzone oględziny wraku.
Das Wrack wird untersucht.
das vrak vɪrt ʊntɐˈzuːxt
Czy możemy z panem/panią przeprowadzić wywiad?
Können Sie uns ein Interview geben?
ˈkœnən ziː ʊns ain ˈɪntɐvjuː ˈgeːbn?
Przeprowadzają doświadczenia na zwierzętach.
Sie machen Tierversuche.
ziː ˈmaxn ˈtiːɐfεɐzuːxə
Zamierzam przeprowadzić remont mieszkania.
Ich habe vor, meine Wohnung zu renovieren.
ɪç ˈhaːbə foːɐˌ ˈmainə ˈvoːnʊŋ tsuː renoˈviːrən
Operację przeprowadził najlepszy chirurg.
Die Operation wurde vom besten Chirurgen durchgeführt.
diː opəraˈtsioːn ˈvʊrdə fɔm ˈbεstn çiˈrʊrgn ˈdʊrçgəfyːɐt
przeprowadzić kontrolę finansów
eine Finanzkontrolle durchführen
ˈainə fiˈnantskɔntrɔlə ˈdʊrçfyːrən