trudny

schwierig

Najtrudniejsze w tym wszystkim było...
Das Schwierigste (daran) war...
das ˈʃviːrɪçstə (daˈran) vaːɐ
Najtrudniejsze zadanie dopiero przed nami.
Die schwierigste Aufgabe wird noch kommen.
diː ˈʃviːrɪçstə ˈaufgaːbə vɪrt nɔx ˈkɔmən
To trudne pytanie.
Das ist eine schwierige Frage.
das ɪst ˈainə ˈʃviːrɪgə ˈfraːgə
Jest trudny we współżyciu.
Mit ihm ist es schwer auszukommen.
mɪt iːm ɪst εs ʃveːɐ ˈaustsukɔmən
Pomógł mi przetrwać trudny okres.
Er hat mir geholfen, eine schwere Zeit zu überwinden.
eːɐ hat miːɐ gəˈhɔlfnˌ ˈainə ˈʃveːrə tsait tsuː yːbɐˈvɪndn
Ma trudny charakter.
Er hat einen schwierigen Charakter.
eːɐ hat ˈainən ˈʃviːrɪgn kaˈraktɐ
Znaleźliśmy się w trudnym położeniu.
Wir sind in einer schwierigen Lage.
viːɐ zɪnt ɪn ˈainɐ ˈʃviːrɪgn ˈlaːgə