wysadzić

aussteigen lassen, (w powietrze) aussprengen

Wysadź mnie tam.
Setz mich dort ab.
zεts mɪç dɔrt ap
Terroryści wysadzili w powietrze kilka samochodów.
Die Terroristen sprengten einige Autos in die Luft.
diː tεroˈrɪstn ˈʃprεŋtn ˈainɪgə ˈautos ɪn diː lʊft