szczęście

Glück n

Dziś nie mam szczęścia.
Heute habe ich kein Glück.
ˈhɔytə ˈhaːbə ɪç kain glʏk
Miał szczęście, że przeżył.
Er hatte Glück, dass er überlebt hat.
eːɐ ˈhatə glʏkˌ das eːɐ yːbɐˈleːpt hat
Szczęście mu sprzyjało.
Das Glück war auf seiner Seite.
das glʏk vaːɐ auf ˈzainɐ ˈzaitə
Całe szczęście, że tego nie zauważył.
Ein Glück, dass er das nicht gemerkt hat.
ain glʏkˌ das eːɐ das nɪçt gəˈmεrkt hat
Na szczęście dla ciebie...
Zum Glück für dich...
tsʊm glʏk fyːɐ dɪç
Na szczęście nikt nie zginął.
Zum Glück ist niemand gestorben.
tsʊm glʏk ɪst ˈniːmant gəˈʃtɔrbn
Kto ma szczęście w kartach, ten nie ma szczęścia w miłości.
Glück im Spiel, Pech in der Liebe.
glʏk ɪm ʃpiːlˌ pεç ɪn deːɐ ˈliːbə
Chodzące nieszczęście z niego.
Wo er hinhaut, da wächst kein Gras mehr.
voː eːɐ ˈhɪnhautˌ daː vεkst kain graːs meːɐ
Miałem to szczęście, że...
Ich hatte das Glück, dass...
ɪç ˈhatə das glʏkˌ das