zamienić

austauschen, umtauschen, (przekształcić) verwandeln

Zamienię mieszkanie na większe.
Ich tausche die Wohnung gegen eine größere.
ɪç ˈtauʃə diː ˈvoːnʊŋ ˈgeːgn ˈainə ˈgrøːsəɐə
Zamieniliśmy tylko parę słów.
Wir wechselten nur ein paar Worte.
viːɐ ˈvεksltn nuːɐ ain paːɐ ˈvɔrtə
Zamieniam się w słuch.
Ich bin ganz Ohr.
ɪç bɪn gants oːɐ
Zamienię twoje życie w piekło.
Ich mache dir das Leben zur Hölle.
ɪç ˈmaxə diːɐ das ˈleːbn tsuːɐ ˈhœlə