odwiedziny

Besuch m

Zaprosiłem go do siebie w odwiedziny.
Ich habe ihn zu mir eingeladen.
ɪç ˈhaːbə iːn tsuː miːɐ ˈaingəlaːdn
Pojechała w odwiedziny do wuja.
Sie ist abgereist, um ihren Onkel zu besuchen.
ziː ɪst ˈapgəraistˌ ʊm ˈiːrən ˈɔŋkl tsuː bəˈzuːxn
Poszli w odwiedziny do...
Sie sind zu... zu Besuch gegangen.
ziː zɪnt tsuː... tsuː bəˈzuːx gəˈgaŋən