użyć

benutzen, verwenden

Jak się tego używa?
Wie verwendet man das?
viː fεɐˈvεndət man das?
Nie używa żadnych kosmetyków.
Sie benutzt keine Kosmetik.
ziː bəˈnʊtst ˈkainə kɔsˈmeːtɪk
Nie użyli przemocy.
Sie haben keine Gewalt angewendet.
ziː ˈhaːbn ˈkainə gəˈvalt ˈangəvεndət
używając czegoś
unter Verwendung von etw.
ˈʊntɐ fεɐˈvεndʊŋ
przed użyciem wstrząsnąć
vor Gebrauch schütteln
foːɐ gəˈbraux ˈʃʏtln
używać życia
das Leben genießen
das ˈleːbn gəˈniːsn