przynajmniej

wenigstens, mindestens

Powinieneś tego przynajmniej spróbować.
Du solltest es wenigstens versuchen.
duː ˈzɔltəst εs ˈveːnɪçstns fεɐˈzuːxn
Potrzebuje przynajmniej 45 głosów.
Er braucht mindestens 45 Stimmen.
eːɐ brauxt ˈmɪndəstns fʏnf|ʊntˈfɪrtsɪç ˈʃtɪmən
Przynajmniej raz w tygodniu chodzę na basen.
Ich gehe wenigstens einmal pro Woche schwimmen.
ɪç ˈgeːə ˈveːnɪçstns ˈainmaːl proː ˈvɔxə ˈʃvimən