trzymać

(fest)halten

Trzymam za ciebie kciuki!
Ich drücke dir die Daumen!
ɪç ˈdrʏkə diːɐ diː ˈdaumən!
Trzymam dla ciebie miejsce.
Ich halte dir einen Platz frei.
ɪç ˈhaltə diːɐ ˈainən plats frai
Trzymajcie mnie!
Ich bin erschlagen!
ɪç bɪn εɐˈʃlaːgn!
Trzymała dziecko na rękach.
Sie hielt das Kind auf dem Arm.
ziː hiːlt das kɪnt auf deːm arm
Nie trzymaj rąk w kieszeniach.
Nimm die Hände aus den Taschen.
nɪm diː ˈhεndə aus deːn ˈtaʃn
Trzymaj język za zębami!
Halt den Mund!
halt deːn mʊnt!
Trzyma go na dystans.
Sie hält sich ihn vom Leibe/Halse.
ziː hεːlt zɪç iːn fɔm ˈlaibə/ˈhalzə
trzymać kogoś w napięciu
j-n in Spannung halten
ɪn ˈʃpanʊŋ ˈhaltn
trzymać psa na smyczy
den Hund an der Leine halten
deːn hʊnt an deːɐ ˈlainə ˈhaltn