zrobić się

werden, sich machen

Zrobiło mi się (od tego) niedobrze.
Mir ist davon übel geworden.
miːɐ ɪst daˈfɔn ˈyːbl gəˈvɔrdn
Zrobiło się tak gorąco, że...
Es ist so heiß geworden, dass...
εs ɪst zoː hais gəˈvɔrdnˌ das