podnieść się

sich erheben, aufstehen, (podwyższyć się) steigen

Temperatura się podniosła.
Die Temperatur ist gestiegen.
diː tεmpəraˈtuːɐ ɪst gəˈʃtiːgn
Podnieś się!
Steh auf!
ʃteː auf!
Podniósł się poziom kształcenia wyższego.
Das Niveau des Hochschulwesens hat sich verbessert.
das niˈvoː dεs ˈhoːxʃuːlveːzns hat zɪç fεɐˈbεsɐt
Podniósł się z kanapy i...
Er hat sich vom Sofa erhoben und...
eːɐ hat zɪç fɔm ˈzoːfa εɐˈhoːbn ʊnt
Poziom wody wciąż się podnosi.
Der Spiegel steigt weiter.
deːɐ ˈʃpiːgl ʃtaikt ˈvaitɐ