cieszyć się

sich freuen, froh sein

Cieszę się, że cię widzę.
Schön dich zu sehen!
ʃøːn dɪç tsuː ˈzeːən!
Cieszył się, że...
Er war froh, dass...
eːɐ vaːɐ froːˌ das
Cieszę się, że mam to już z głowy. (obowiązek itp.)
Ich bin froh, dass ich es losgeworden bin.
ɪç bɪn froːˌ das ɪç εs ˈloːsgəvɔrdn bɪn
Cieszy się z...
Er freut sich über...
eːɐ frɔyt zɪç ˈyːbɐ
cieszyć się dobrym zdrowiem
sich guter Gesundheit erfreuen
zɪç ˈguːtɐ gəˈzʊnthait εɐˈfrɔyən
cieszyć się jak dziecko
sich wie ein Kind freuen
zɪç viː ain kɪnt frɔyən