informacja

Information f, Auskunft f

Zasięgnąłem informacji na jego temat.
Ich habe mich über ihn informieren lassen.
ɪç ˈhaːbə mɪç ˈyːbɐ iːn ɪnfɔrˈmiːrən ˈlasn
To są informacje poufne.
Das sind vertrauliche Informationen.
das zɪnt fεɐˈtraulɪçə ɪnfɔrmaˈtsioːnən
Gdzie jest informacja turystyczna?
Wo befindet sich die Touristeninformation?
voː bəˈfɪndət zɪç diː tuˈrɪstnɪnfɔrmatsioːn?
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz...
Für nähere Informationen siehe...
fyːɐ ˈnεːərə ɪnfɔrmaˈtsioːnən ˈziːə
źródło informacji
Informationsquelle f
ɪnfɔrmaˈtsioːnskvεlə
informacje z pierwszej ręki
Informationen aus erster Hand
ɪnfɔrmaˈtsioːnən aus ˈeːɐstɐ hant