pan

Herr m

Panie i panowie!
Meine Damen und Herren!
ˈmainə ˈdaːmən ʊnt ˈhεrən!
Byłby pan zainteresowany?
Wären Sie interessiert?
ˈvεːrən ziː ɪntərεˈsiːɐt?
Jak się wiedzie pańskiej żonie?
Wie geht es Ihrer Frau?
viː geːt εs ˈiːrɐ frau?
Jest pan umówiony?
Haben Sie einen Termin?
ˈhaːbn ziː ˈainən tεrˈmiːn?
Jest za pan brat ze wszystkimi w biurze.
Er kommt mit jedem im Büro gut aus.
eːɐ kɔmt mɪt ˈjeːdəm ɪm byˈroː guːt aus
pan domu
Hausherr m
ˈhaushεr
Pan Bóg
Herrgott m
ˈhεrgɔt