dzień

Tag m

Miłego dnia.
Schönen Tag noch.
ˈʃøːnən taːk nɔx
Jaki dziś dzień?
Welcher Tag ist heute?
ˈvεlçɐ taːk ɪst ˈhɔytə?
Wezmę dzień wolnego.
Ich nehme einen Tag frei.
ɪç ˈneːmə ˈainən taːk frai
Ile to jest na/za dzień?
Wie viel ist das pro Tag?
viː fiːl ɪst das proː taːk?
Rzuciłem palenie z dnia na dzień.
Ich habe von heute auf morgen aufgehört zu rauchen.
ɪç ˈhaːbə fɔn ˈhɔytə auf ˈmɔrgn ˈaufgəhøːɐt tsuː ˈrauxn
Jutro też jest dzień.
Morgen ist auch noch ein Tag.
ˈmɔrgn ɪst aux nɔx ain taːk
Co za dzień! (okropny)
So ein fürchterlicher Tag!
zoː ain ˈfʏrçtɐlɪçɐ taːk!
Miałem zły dzień.
Ich hatte einen doofen Tag.
ɪç ˈhatə ˈainən ˈdoːfn taːk
Parę dni później...
Ein paar Tage später...
ain paːɐ ˈtaːgə ˈʃpεːtɐ
... różnią się jak dzień i noc.
... sind (verschieden) wie Tag und Nacht.
... zɪnt (fεɐˈʃiːdn) viː taːk ʊnt naxt
Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
man zɔl deːn taːk nɪçt foːɐ deːm ˈaːbnt ˈloːbn
każdego dnia
jeden Tag
ˈjeːdn taːk
dwa/trzy razy w ciągu dnia
zweimal/dreimal pro Tag
ˈtsvaimaːl/ˈdraimaːl proː taːk
dzień ubogi w wydarzenia
ein ereignisarmer Tag
ain εɐˈ|aignɪʃ|armɐ taːk
w dni robocze/powszednie
an Arbeitstagen/Wochentagen
an ˈarbaitstaːgn/ˈvɔxntaːgn
w dniach od... do...
von... bis...
fɔn... bɪs
przed paroma dniami
vor ein paar Tagen
foːɐ ain paːɐ ˈtaːgn
w dzień i w nocy
bei Tag und Nacht
bai taːk ʊnt naxt
trzy dni z rzędu
drei Tage am Stück
drai ˈtaːgə am ʃtʏk
w bezchmurne dni/noce
an klaren Tagen/in klaren Nächten
an ˈklaːrən ˈtaːgn/ɪn ˈklaːrən ˈnεçtn