wiek

Alter n

Dożył sędziwego wieku.
Er hat ein hohes Alter erreicht.
eːɐ hat ain ˈhoːəs ˈaltɐ εɐˈraiçt
Umarła w wieku osiemdziesięciu lat.
Sie starb im Alter von achtzig Jahren.
ziː ʃtarp ɪm ˈaltɐ fɔn ˈaxtsɪç ˈjaːrən
W ogóle nie wygląda na swój wiek.
Man sieht/merkt ihm sein Alter gar nicht an.
man ziːt/mεrkt iːm zain ˈaltɐ gaːɐ nɪçt an
Nie widziałem cię (całe) wieki.
Ich habe dich jahrelang/seit Jahren nicht gesehen.
ɪç ˈhaːbə dɪç ˈjaːrəlaŋ/zait ˈjaːrən nɪçt gəˈzeːən
Są w tym samym wieku.
Sie sind gleichaltrig.
ziː zɪnt ˈglaiç|altrɪç
Jest w moim wieku.
Er ist genauso alt wie ich.
eːɐ ɪst gəˈnauzoː alt viː ɪç
To dziecko jest nad wiek rozwinięte.
Das Kind ist frühreif.
das kɪnt ɪst ˈfryːraif
Jest w kwiecie wieku.
Er ist in den besten Jahren.
eːɐ ɪst ɪn deːn ˈbεstn ˈjaːrən
Z wiekiem...
Mit zunehmendem/steigendem Alter...
mɪt ˈtsuːneːməndəm/ˈʃtaigndəm ˈaltɐ
W moim wieku...
In meinem Alter...
ɪn ˈmainəm ˈaltɐ
To trwało całe wieki!
Na, das hat aber gedauert!
naˌ das hat ˈaːbɐ gəˈdauɐt!
W XXI wieku!
Im 21. Jahrhundert!
ɪm ain|ʊntˈtsvantsɪç jaːɐˈhʊndɐt!
mężczyzna w średnim wieku
ein Mann mittleren Alters
ain man ˈmɪtlərən ˈaltɐs
w każdym wieku
in jedem Alter
ɪn ˈjeːdəm ˈaltɐ
wiek przedszkolny/szkolny
Vorschulalter n/Schulalter n
ˈfoːɐʃuːl|altɐ /ˈʃuːl|altɐ
wiek dojrzały
Erwachsenenalter n
εɐˈvaksənən|altɐ
wiek emerytalny
Rentenalter n
ˈrεntn|altɐ
przed wiekami
vor langer Zeit/Urzeiten
foːɐ ˈlaŋɐ tsait/ˈuːɐtsaitn
wieki średnie
Mittelalter n
ˈmɪtl|altɐ
wiek oświecenia
Zeitalter der Aufklärung f
ˈtsait|altɐ deːɐ ˈaufklεːrʊŋ