tu, tutaj

hier, da, (w tym kierunku) her

Chodź tu.
Komm her.
kɔm heːɐ
Usiądź tu.
Setz dich her.
zεts dɪç heːɐ
Już tu jest.
Da kommt sie.
daː kɔmt ziː
Czy on jest tutaj?
Ist er hier irgendwo?
ɪst eːɐ hiːɐ ˈɪrgntvoː?
Nie ma go tu.
Er ist nicht da.
eːɐ ɪst nɪçt daː
Jest tu pewien problem.
Es gibt ein Problem.
εs gipt ain proˈbleːm
Nie podoba mi się tu.
Es gefällt mir hier nicht.
εs gəˈfεlt miːɐ hiːɐ nɪçt
Co tu się dzieje?
Was ist denn hier los?
vas ɪst dεn hiːɐ loːs?
Skoro już tu jesteś...
Wenn du schon da bist...
vεn duː ʃoːn daː bɪst
tu na dole/w środku/na górze
da unten/drinnen/oben
daː ˈʊntn/ˈdrɪnən/ˈoːbn