wyobrazić sobie

sich vorstellen

Trudno to sobie wyobrazić.
Man kann es sich schwer vorstellen.
man kan εs zɪç ʃveːɐ ˈfoːɐʃtεlən
Nie wyobrażam sobie, że mogłaby tam zostać.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dort bleiben würde.
ɪç kan miːɐ nɪçt ˈfoːɐʃtεlənˌ das ziː dɔrt ˈblaibn ˈvʏrdə
Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak by to było?
Kannst du es dir vorstellen, wie es wäre?
kanst duː εs diːɐ ˈfoːɐʃtεlənˌ viː εs ˈvεːrə?
Co ty sobie wyobrażasz?
Was denkst du dir denn?
vas dεŋkst duː diːɐ dεn?
Wyobraź sobie...
Stell dir mal vor...
ʃtεl diːɐ maːl foːɐ
Najgorsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić...
Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann...
das ˈʃlɪmstəˌ vas man zɪç ˈfoːɐʃtεlən kan