zatem

also

Od czego zatem zaczniemy?
Also, wo fangen wir an?
ˈalzoˌ voː ˈfaŋən viːɐ an?
Bierzmy się zatem do pracy!
Also, machen wir uns an die Arbeit!
ˈalzoˌ ˈmaxn viːɐ ʊns an diː ˈarbait!
Powtarzam zatem jeszcze raz...
Also, ich wiederhole noch einmal...
ˈalzoˌ ɪç viːdɐˈhoːlə nɔx ˈainmaːl