pamięć

Gedächtnis n

Mam dobrą pamięć do nazwisk.
Ich habe ein gutes Namensgedächtnis.
ɪç ˈhaːbə ain ˈguːtəs ˈnaːmənsgədεçtnɪs
Ma świetną pamięć.
Sie hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis.
ziː hat ain ˈausgətsaiçnətεs gəˈdεçtnɪs
To nazwisko utkwiło mi w pamięci.
Der Name ist mir im Gedächtnis haften geblieben.
deːɐ ˈnaːmə ɪst miːɐ ɪm gəˈdεçtnɪs ˈhaftn gəˈbliːbn
Znam to na pamięć.
Ich kann es auswendig.
ɪç kan εs ˈausvεndɪç
Mam to jeszcze świeżo w pamięci.
Ich habe es noch in lebhafter Erinnerung.
ɪç ˈhaːbə εs nɔx ɪn ˈleːphaftɐ εɐˈ|ɪnərʊŋ
Jeśli mnie pamięć nie myli...
Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht...
vεn mɪç main gəˈdεçtnɪs nɪçt tɔyʃt
Zakochał się w niej bez pamięci.
Er hat sich in sie Hals über Kopf verliebt.
eːɐ hat zɪç ɪn ziː hals ˈyːbɐ kɔpf fεɐˈliːpt
Pamięć zupełnie mnie zawiodła.
Mein Gedächtnis hat mich im Stich gelassen.
main gəˈdεçtnɪs hat mɪç ɪm ʃtɪç gəˈlasn
Zupełnie wyleciało mi z pamięci, jak się nazywa.
Ich habe seinen Namen ganz vergessen.
ɪç ˈhaːbə ˈzainən ˈnaːmən gants fεɐˈgεsn
Mam dziurawą pamięć.
Ich habe ein löchriges Gedächtnis/Gedächtnis wie ein Sieb.
ɪç ˈhaːbə ain ˈlœçrɪgəs gəˈdεçtnɪs/gəˈdεçtnɪs viː ain ziːp
(na)uczyć się czegoś na pamięć
etw. Akk auswendig lernen
ˈausvεndɪç ˈlεrnən
karta pamięci
Speicherkarte f
ˈʃpaiçɐkartə
odkąd sięgam pamięcią
solange man denken kann
zoˈlaŋə man ˈdεŋkn kan