wziąć

nehmen, fassen

Wzięła mnie za rękę.
Sie fasste mich bei der Hand.
ziː ˈfastə mɪç bai deːɐ hant
Mam to wziąć ze sobą?
Soll ich es mitnehmen?
zɔl ɪç εs ˈmɪtneːmən?
Mogę sobie wziąć jednego?
Darf ich mir eins nehmen?
darf ɪç miːɐ ains ˈneːmən?
Weź sobie.
Greif zu.
graif tsuː
Wezmę urlop.
Ich nehme Urlaub.
ɪç ˈneːmə ˈuːɐlaup
Wziął dzień wolnego.
Er hat einen Tag freigenommen.
eːɐ hat ˈainən taːk ˈfraigənɔmən
Skąd to wziąłeś?
Wo hast du das her?
voː hast duː das heːɐ?
Wezmę prysznic.
Ich nehme eine Dusche.
ɪç ˈneːmə ˈainə ˈduːʃə
Wezmę to. (poniosę).
Ich trage es.
ɪç ˈtraːgə εs
Wziął to do siebie.
Er hat es persönlich genommen.
eːɐ hat εs pεrˈzøːnlɪç gəˈnɔmən
Wzięli kredyt hipoteczny.
Der Kredit wird durch ihr Haus gesichert.
deːɐ kreˈdiːt vɪrt dʊrç iːɐ haus gəˈzɪçɐt
Cholera mnie wzięła.
Ich wurde von Wut gepackt., Die Wut packte mich.
ɪç ˈvʊrdə fɔn vuːt gəˈpaktˌ diː vuːt ˈpaktə mɪç
Weźmy się za to.
Gehen wir mal ran., Fangen wir mal an., Es geht los.
ˈgeːən viːɐ maːl ranˌ ˈfaŋən viːɐ maːl anˌ εs geːt loːs
Wziął to na serio.
Er hat es ernst genommen.
eːɐ hat εs εrnst gəˈnɔmən
Wziął nogi za pas.
Er machte sich aus dem Staub., Er verzog sich.
eːɐ ˈmaxtə zɪç aus deːm ʃtaupˌ eːɐ fεɐˈtsoːk zɪç
Wzięła dwutygodniowy urlop.
Sie hat zwei Tage Urlaub genommen.
ziː hat tsvai ˈtaːgə ˈuːɐlaup gəˈnɔmən
Proszę wziąć pod uwagę, że...
Ziehen Sie in Betracht, dass...
ˈtsiːən ziː ɪn bəˈtraxtˌ das
Wziął mnie na bok i...
Er nahm mich zur Seite und...
eːɐ naːm mɪç tsuːɐ ˈzaitə ʊnt
Wzięła na siebie obowiązek...
Sie hat die Verpflichtung auf sich genommen...
ziː hat diː fεɐˈpflɪçtʊŋ auf zɪç gəˈnɔmən