spotykać się

z kimś sich treffen mit j-m, miteinander gehen, stoßen auf etw. Akk

Spotykamy się regularnie.
Wir treffen uns regelmäßig.
viːɐ ˈtrεfn ʊns ˈreːglmεːsɪç
Potajemnie się z nim spotyka.
Sie trifft sich mit ihm heimlich.
ziː trɪft zɪç mɪt iːm ˈhaimlɪç
Nie spotyka się tego zbyt często.
Das sieht man nicht so oft.
das ziːt man nɪçt zoː ɔft